donderdag 13 januari 2022

Zevenhuizen vzw wenst u het allerbeste: een hoopvol 2022 en tot binnenkort

 

Hartelijk dank voor uw steun en vertrouwen in het voorbije jaar!

vrijdag 22 oktober 2021

Zevenhuizen lanceert unieke wedstrijd: ZEVEN -kabouter- HUIZEN?

Zin in een spannende wedstrijd? Doe mee met:


Raad correct het aantal waarnemingen van paddenstoelen en zwammen in Zevenhuizen dat er gespot wordt tussen vandaag en 16 december 2021. Hoeveel unieke kabouter-huisjes zijn er eigenlijk in het verkavelingsgebied?

Heb je correct geraden, dan win je een volle mand met leuke wereldwinkel- en streekproducten met o.a. Wild van Hoof, BLOND ambachtelijk bier.

Deelnemen is gratis en kan enkel als je in Lint, Kontich, Hove, Duffel, Boechout of Lier woont (of lid van Zevenhuizen vzw bent). 

Volg hier de actuele stand van waarnemingen op. Zo kan je in 'real time' kijken of je kans maakt om te winnen. 

Deelnemen is gratis en kan tot en met 1 november om 23u59 via deze link.

TIP: Maak een herfstwandeling met kinderen en ga op zoek naar de huizen van de kabouters die er nu al in Zevenhuizen wonen. Maak foto's en schat het aantal kabouterhuisjes die de natuur bouwt in Zevenhuizen. Laat hén schatten en noteer dit aantal op ons wedstrijdformulier. Zo kunnen de kinderen eind december zelf ontdekken of hun schatting juist was.

Hoeveel kabouterhuisjes zijn er eigenlijk in Zevenhuizen?

Weet jij het juiste aantal?

Zeven kabouter Huisjes?

vrijdag 1 oktober 2021


Ontdek verborgen paadjes in Lint


Op zondag 17 oktober 2021 deed Zevenhuizen mee aan de Dag van de Trage Weg. Ontdek jij mee de verborgen paadjes van Lint? 

We vertrekken aan ingang van CC De Witte Merel om 10 uur. We stappen door het unieke gebied Zevenhuizen. Via de vlinderweide trekken we naar het bos van Marpingen en bezoeken we de mooie kapel. Waar we binnen uitleg krijgen over de geschiedenis. Onderweg krijgen we leuke weetjes over de natuur in Lint en het erfgoed in het bos. Totale afstand is ongeveer 5 km.

Duimen voor goed weer! Goede wandelschoenen zijn een must.  Viervoeters kunnen in het Marpingen-bos helaas niet mee. 

Meer informatie op de website van de Dag van de Trage Weg.

Wil je onze route kennen, klik dan op dit kaartje.


woensdag 28 juli 2021

NIEUWSFLASH - Uitzonderlijke juffer in zevenhuizen

Fotografeer mee de mooie natuur in Zevenhuizen

Juli 2021 NIEUWSFLASH  


In de eerste week van juli is ons beroepschrift ingediend bij de provincie

Dit beroep is nog uitgebreider dan ons origineel bezwaar dat we in februari samen indienden bij de gemeente. Het bevat nog meer argumentatie rond wateroverlast, nu zo actueel!  Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening, en de onwettelijkheid en onnodigheid van deze verkaveling zijn hierin verder uitgediept. 


Bovendien is er een omvangrijk hoofdstuk toegevoegd met waarnemingen van fauna en flora ter plaatse. Verschillende mensen zijn aan de slag om foto's en geluidsopnames te maken en door te sturen. Enkele zeldzame planten en insecten zijn al gecatalogeerd zoals de zwervende pantserjuffer en de grote weerschijnvlinder.


Wie graag meedoet met  foto's van planten, insecten en vogels in Zevenhuizen: heel graag! Elk seizoen brengt immers iets nieuws... 


Waarnemingen in Zevenhuizen
We kijken uit naar uw ontdekkingen. Stuur naar verkavelingzevenhuizen@gmail.com of naar www.waarnemingen.be

woensdag 26 mei 2021

Stratentracé goedgekeurd op de gemeenteraad van 25 mei

NV-A en CD&V keurden eind mei het stratentracé voor Zevenhuizen goed (één gemeenteraadslid van de CD&V onthield zich). De oppositie (Open Vld, Vlaams Belang, Groen en Vooruit) stemde tegen.

Ondertussen is ook de verkavelingsaanvraag zelf goedgekeurd door het schepencollege. Wij bereiden een beroep voor bij de provincie. Dit moet ten laatste op 8 juli 2021 worden ingediend.

downloadbaar in hoge resolutie

De beslissing van de gemeenteraad is gebaseerd op fouten in het dossier (zoals bestaande voetwegen waarvan gedaan wordt dat ze niet bestaan), cruciale documenten (zoals een verslag van de Gecoro) die ontbreken en uit de dossierstukken is duidelijk dat het schepencollege besliste en de gemeenteraad uit haar wettelijke bevoegdheid werd gehaald. Zo werd niet alleen de 'voorliggende overeenkomst met de verkavelaars met de voorwaarden' onttrokken aan de bevoegdheid van de gemeenteraad, maar kan je ook aan de data zien dat de beslissing van het schepencollege voorafgaand was aan die van de gemeenteraad. We zullen dan ook stappen zetten om ook deze onjuiste en ondemocratische beslissing ongedaan te maken. Er zijn verschillende manieren om dit te doen. We bekijken momenteel welke hiervan de beste is.

Buurtbewoners en mensen die stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop wonen zullen negatieve gevolgen ondervinden van deze verkaveling. Wij roepen hen op om met ons contact op te nemen om samen in beroep te gaan tegen deze beslissing bij de provincie. Vooral rond verkeersoverlast, geluidsoverlast, overstromingsrisico's en verlies van omgevingskwaliteit door het omzetten van natuur in asfalt en beton zijn belangrijke negatieve gevolgen van deze beslissing voor alle Lintenaars.