vrijdag 10 mei 2024

Raad van State vernietigt beslissing Gemeenteraad van Lint

De gemeenteraad van Lint besliste op 25 mei 2021 om straten aan te leggen ten gunste van het verkavelings- en bouwproject van 205 wooneenheden in het brongebied van de Zevenhuizenloop. In beroep bevestigde de minister van Mobiliteit en Openbare Werken op 31 januari 2022 deze beslissing. Hierop stapte Zevenhuizen vzw naar de Raad van State omdat we oordeelden dat de gemeente Lint en de minister onzorgvuldig te werk gingen. De vereniging argumenteerde o.a. dat Lint door de aanwezige waterproblematiek niet handelde in functie van het algemeen belang. De Raad van State volgt deze zienswijze. Ze vernietigt de beslissing van de gemeente Lint om straten aan te leggen op Zevenhuizen. De gemeente Lint en de Vlaamse Regering moeten bovendien tussenkomen in de gerechtskosten. 

Vlag buitenkant gebouw

De Raad is niet mals voor de gemeente: “Van een zorgvuldig handelend bestuur kan immers worden verwacht dat het bij de beoordeling van de waterhuishouding op openbaar domein rekening houdt met het afstromende water ten gevolge van de verharding in deze bouwzones.” 

Dat juist de waterproblematiek de belangrijkste reden is voor de raad om de beslissing te vernietigen, is des te pijnlijker voor het Lintse gemeentebestuur. In 2018 stond in de krant: “De gemeente schakelt een studiebureau in …. om na te gaan of de geplande watersystemen en de afvoer voldoende zijn.De gemeente schakelt een studiebureau in …. om na te gaan of de geplande watersystemen en de afvoer voldoende zijn. De rechter oordeelt nu dat men onvoldoende rekening hield met die adviezen.

Bord bij ingang gerechtsgebouw
Verder schrijft de Raad: “Voor beslissingen inzake gemeentewegen stellen deze bepalingen van de wet immers het verbod in om de behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang te brengen en leggen zij de verplichting op om de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar af te wegen.”

De beslissing van het Lintse gemeentebestuur gaat in tegen artikelen 4 en 10 van het gemeentewegendecreet. Daarmee schendt het bestuur algemene wettelijke bepalingen.

Pieter van Zevenhuizen vzw: “Enerzijds zijn we blij met deze uitspraak. Ze bevestigt onze kijk op dit project en toont aan dat onze keuze om in beroep te gaan juist was. Anderzijds zou het veel fijner zijn om in een gemeente te wonen die zorgvuldig te werk gaat, de bestaande wetgeving respecteert en de behoeften van toekomstige generaties niet in het gedrang brengt. De Raad van State, de hoogste rechtbank van België is heel duidelijk naar het bestuur met deze bewoording. Het is nu aan de gemeente Lint om die woorden in daden om te zetten en werk te maken van een koerswijziging in dit dossier”.

Klik hier om het arrest volledig te lezen. (relevante aanduidingen in geel vanaf p. 11).

Monique van Zevenhuizen vzw: “Dit resultaat is er enkel dankzij de vastberadenheid van enkele mensen die dit dossier op juridisch vlak trekken. Hun doortastend optreden, de dossierkennis die doorheen de jaren werd opgebouwd en vertrouwen in het rechtssysteem heeft ons gebracht waar we nu staan. Om kosten te besparen stapten we zonder advocaat naar de hoorzitting in december 2023. Daar voor een voltallige raad, dat zijn vijf raadsleden, de auditeur-generaal en de griffier als burger te gaan pleiten is ongezien en ontzettend moedig.

De zittingzaal vlak voor de hoorzitting startte (15 december 2023)

De beslissing van de Raad van State heeft uitsluitend betrekking op het stratentracé. De beslissing om straten aan te leggen werd genomen door de gemeenteraad. Die beslissing werd nu vernietigd. Tegen deze vernietiging is nog een cassatieberoep mogelijk binnen de 30 dagen.

De omgevingsvergunning, die werd toegekend door het schepencollege, is nog in behandeling door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

We begrijpen dat dit een vreemde situatie is voor buitenstaanders. Zeker omdat de gemeente Lint ondertussen een nieuw openbaar onderzoek organiseerde. Dat openbaar onderzoek is voor een zo goed als gelijkaardig stratentracé en een gelijkaardige omgevingsvergunning. Na dat onderzoek wordt er opnieuw beslist over de straten (-> gemeenteraad van 25 juni 2024) en over de omgevingsvergunning (-> schepencollege begin juli 2024).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten