Betonprojecten in Lint

Lint: klein in oppervlakte en groot in verharding

Grote en kleine bouwplannen in Lint

In de pers, op de Gecoro, de gemeentewebsite, via mondelinge informatie, via sociale media komen regelmatig berichten over andere concrete en minder concrete bouwplannen. Het gaat om kleine verkavelingen zoals de Kinderstraat (14 wooneenheden) en grote verkavelingen zoals Zevenhuizen (200-400 wooneenheden), Papendonk (70-100 wooneenheden) en Project Greenhouse met 34 wooneenheden. Het gaat ook om een uitbreiding van de industriële site Ganzenbol waar velden en groene ruimte omgezet worden in 10.000 m² verharding (lees hieronder meer).

We hebben alle gekende projecten opgelijst. Het gaat in totaal om 23 projecten. Soms op plaatsen waar op dit moment een gebouw staat of waar reeds verharding is. Maar meestal om projecten die komen op plaatsen waar nu nog kleine of zeer grote groenruimte is, met als belangrijkste de 10 ha natte open ruimte van het Zevenhuizengebied.

We hebben alle projecten op een kaart gepind. Klik op de kaart om deze in een nieuw venster te openen. Elke kleur heeft een betekenis en je kan telkens de legende openklikken om de projecten te bekijken.

 • Oranje: verkaveling in overstromingsgebied zoals Zevenhuizen en de Kinderstraat.
 • Paars: woning met grote tuin die verkaveld wordt om zo veel woningen te creëren. Typevoorbeeld is het project Papendonk: 'de vierkantshoeve' op de Liersesteenweg naar waar 70 tot 100 wooneenheden gebouwd kunnen worden.
 • Geel: projecten waar er veel wooneenheden bijkomen (=opschaling van projecten). Typevoorbeeld is Kasteelplein, Nieuwstraat, Schranshoevelaan en Kontichsteenweg.
 • Groen: verkaveling van open groene ruimte, velden die verhard worden. Typevoorbeeld is de Bossenstraat en Keerveld, waar een nieuwe straat in het veld werd aangelegd. Klik die projecten zeker eens open: het zijn er meer dan je denkt: Liersesteenweg "vierkantshoeve", Kriekhof, "voormalige tennis" aan de Moederhoefstraat, ....
 • Blauw: vergunningen voor kleinschalige verharding sinds 2021, vooral op de Duffelsesteenweg, Laarbeemdeken maar ook Papendonk, Kinderstraat en Meidreef. Het gaat om 'klassieke' eensgezinswoningen die appartementen worden, zoals er nu twee gerealiseerd worden aan de Uitbreidingsstraat en aan de Duffelsesteenweg.
 • Zwart: een groen gebied, velden, wordt industrieterrein. Dit is het geval aan de Ganzenbol waar 10.000 m² opslagruimte wordt aangelegd.

U kunt per project doorklikken naar concrete informatie, zoals aantal wooneenheden. Klik linksboven op het pijltje in het zwart vierkant om het menu te openen.


We telden alle wooneenheden samen van de ons bekende bouwplannen, projecten en waarvoor we aanwijzingen hebben. Indien alle bovenvermelde bouwprojecten worden uitgevoerd zoals gepland, zal dit leiden tot een toename van minstens 476 wooneenheden op een oppervlakte van  slechts 5.65 km². Dit aantal moeten we vermenigvuldigen met een bewoningscoëfficiënt 2,58 (want er wonen meerdere mensen per woning). Deze 23 projecten betekenen een bevolkingstoename van 1.228 inwoners in Lint op enkele jaren tijd! Deze bouwplannen zijn verontrustend omdat Lint reeds één van de dichtstbevolkte gemeenten van Vlaanderen en België is. Lint staat op 45ste plaats qua bevolkingsdichtheid van steden en gemeenten voor héél België (640 gemeentes).

Klik hier om een document te openen dat al deze projecten in Lint weergeeft.

Let op: Deze projecten brengen alle informatie samen uit verschillende bronnen (zie hieronder). Mocht u over een van de projecten nieuwe of geactualiseerde informatie hebben, bezorg het ons zodat wij ons overzicht kunnen bijwerken.

Komt er een nieuw project in uw buurt, wordt een woning omgezet in een appartement of wordt een klassieke gezinswoning met tuin omgezet naar een woonerf of wordt er zelfs een straat aangelegd (zoals project 'Gruweltorens' in Schranshoevelaan-Lindelei) , meld het ons via mail: bestuur@zevenhuizen.org

Onderteken nu het e-bezwaar door hierboven te klikken.

Oppervlakte en aantal inwoners

De oppervlakte van de gemeente Lint is 5,65  km² of of 564,99 hectare.

Op 1 januari 2023 telde Lint 8720 inwoners.

Dit geeft een bevolkingsdichtheid van 15,4 inwoners per ha. Dit is meer dan het gemiddelde provincie Antwerpen én véél meer dan het Vlaams Gewest. Opmerkelijk is het verschil met onze buurgemeenten:

Indien alle bovenvermelde bouwprojecten zouden worden uitgevoerd zal dit leiden tot een toename van minstens 476 wooneenheden op een oppervlakte van  slechts 5.65 km². Het gaat om een bevolkingstoename van 1.228 inwoners. Die toename zorgt voor een verdere toename van het aantal inwoners per km² tot 1.750 inwoners per km², een grote stijging.


Deze 23 projecten zullen dus een enorme impact hebben op de leefbaarheid (luchtkwaliteit, geluidsoverlast, groenbeleving, ...), de beschikbare voorzieningen (huisartsen, scholen, waterzuivering, ...) en op de mobiliteit en verkeersveiligheid

Bij de verkaveling Zevenhuizen wordt gestreefd naar een minimale woningdichtheid van 25 woningen per hectare volgens het RUP van 2011. Dat aantal is te hoog.

Bebouwingsgraad

Lint heeft volgens "Provincies in cijfers" in 2023 een bebouwingsgraad van 11,2%. Dat is bijna het dubbele t.o.v. het gemiddelde van de provincie Antwerpen met 6,4% en meer dan het dubbele van het Vlaams Gewest (5,2%). 'Statistiek Vlaanderen' geeft voor Lint zelfs een verhardingsgraad van 29% (hangt er dus vanaf hoe 'verharding*' wordt gemeten. *=zie onderaan op deze pagina). In elk geval:

Lint is nu al meer verstedelijkt dan centrumsteden zoals Kortrijk, Genk, Hasselt en Mechelen!! Met 1.228 extra inwoners zal dit erger worden. 

We hebben deze informatie zorgvuldig samengebracht op basis van deze informatiebronnen :

 • Gecoro verslagen, 
 • CBC verslagen (2023-2024)
 • lopende bouwprojecten
 • geplande bouwprojecten 
 • lopende openbare onderzoeken en procedures
 • uitgestelde sociale woningprojecten
 • uitgestelde woningprojecten
 • vrijgekomen ruimte
 • sociale media berichten

Komt er een nieuw project in uw straat? Wordt een woning omgezet naar een appartement? Wordt een woning met tuin plots een straat met appartementen? meld het ons via mail: bestuur@zevenhuizen.org


Op 1 januari 2020 telde Lint 8.641 inwoners en had daarmee een bevolkingsdichtheid van 1.529 inwoners per km² volgens 'provincies in cijfers'. Met deze cijfers staat Lint in België op de 44e plaats op 640 gemeenten in België. In het arrondissement Antwerpen  staat de gemeente zelfs op de 8ste plaats (na Mortsel, Borsbeek, Antwerpen, Edegem).

Teken nu het e-bezwaar. Klik op bovenstaande afbeelding.

Verhardingsgraad

Verharding is een afdekking van de bodem  door gebouwen, wegen en parkeerterreinen met materialen zoals beton, asfalt, klinkers, kiezelsteentjes, betonpuin, grasdallen, rubberen matten, … Verharding kan waterdoorlatend of niet-waterdoorlatend zijn.

Door de afdichting van bodems of verhardingen plaatsen die de bodem tot op zekere hoogte ondoordringbaar maken, kunnen de functies van de bodem niet of onvoldoende vervuld worden. De bodem is bijvoorbeeld niet in staat om water op te nemen. Deze verminderde infiltratiecapaciteit zorgt voor een versnelde afvoer van water, met mogelijk overstromingen op aanpalende percelen tot gevolg. Bovendien wordt de waterbalans verstoord en worden grondwatervoorraden niet aangevuld.

De website van Lint schrijft op https://www.lint.be/ontharden: "Ontharden betekent de bodemafsluiting verminderen door verharding weg te nemen in functie van meer groene ruimte (van 1 m2  tot een park), of door de verharding waterdoorlatend te maken."

"De strategie beoogt meer kwaliteitsvolle groene ruimte in de gemeente". 

Da's mooi, maar de impact van de op stapel staande projecten op verharding is groot:


We schatten dat van deze 21,11 hectare ongeveer 60% effectief verhard zal worden met wegen, huizen, opritten en terrassen (meestal blijft er nog een beetje groen over, vandaar 60%). Dit betekent een effectieve verharding van 12,66 hectare! Die komt dus bovenop de bestaande verharde oppervlakte van 
Lint, die momenteel uitkomt op 28,7% in 2022. Dat is 11,5 procentpunten hoger dan in de provincie Antwerpen en 13,6 procentpunten hoger dan in het Vlaams Gewest!

Meer kwaliteitsvolle groene ruimte zijn dus hoog nodig, maar met de huidige plannen in Lint, gaat dit compleet de foute richting uit.

Voorts schrijft de website van Lint ook nog: "Door het opbreken van harde minerale ondergronden, kan de gemeente opnieuw als spons fungeren en beter omgaan met de externe weersinvloeden".

Maar tegelijk is momenteel de grootste spons van Lint het Zevenhuizen gebied en ook Kinderstraat. Maar die gebieden wil men blijkbaar verharden !!??

Stijgende verharding terwijl burgers moeten ontharden.

In de periode 2014 t.e.m. 2022 is de verhardingsgraad gestegen. In Lint is momenteel 162,15213 hectare verhard. Bij uitvoering van vermelde projecten stijgt de verharding naar 183,262 ha of naar 32,4 % (of minstens naar 31,9 % als men rekening houdt met tuinen en gemeenschappelijk groen).
Dat is een behoorlijke stijging die bovendien nog geen rekening houdt met de toekomstige eengezinswoningen op wat nu nog groen is zoals een bouwgrond.

162.152 ha huidige verharding + 21.11 % toekomstige verharding van de vermelde projecten = 183,262 ha of 32.4%.
162,152 ha huidige verharding + 12,66 ha toekomstige verharding van de vermelde projecten= 174,812 ha of 31.9 %.

En dan moet 'de burger' een inspanning doen om te ontharden. Op https://www.lint.be/ontharden lezen we: "Iedereen kan meedoen door tegels uit te breken in zijn voor-, achter- of geveltuin.". Iedereen? Dus de gemeente ook? En wat als de gemeente nu zelf eens begon met het voorbeeld te geven en de vergunning om te verkavelen weigert?
Ahja, want Lint heeft toch https://www.lint.be/onthardingsprojecten? Om te lachen en te wenen tegelijk is dat: "Doe jij ook mee? Wil je weten hoe je zelf verharde oppervlakte kan beperken en hoe je regenwater nuttig gebruikt?" Lezen we op https://www.lint.be/hemelwater-en-droogteplan-lint. Lint geeft tips aan bewoners: "Maatregelen om jouw perceel klimaatbestendig te maken, vind je op https://www.groenblauwpeil.be/.". Schrijven ze zelf ....
"Graag meer info? Kijk op https://bluedeal.integraalwaterbeleid.be/.
https://www.lint.be/hemelwater-en-droogteplan-lint".

"Weiger deze vergunning en realiseer je eigen doelen, Lint!"

Verkoelend of opwarmend effect van verharding

Groene open ruimte heeft naast de functie van waterinfiltratie, ook een verkoelend effect op de ruime omgeving, tot zelfs 2 km ver! Dat werd vastgesteld door het onderzoek Curieuzeneuzen. Andersom heeft verharding een opwarmend effect dat tot ruim 2 km verder reikt. Met andere woorden, in tijden van klimaatopwarming dragen omwonenden de onmiddellijke gevolgen van de verharding van grote verkavelingsprojecten.

Zevenhuizen verkavelen is verharding van deze groene open ruimte en dat bezorgt Lint een nieuw hitte-eiland. De hitte is tot 2 km ver te merken.

Lint is dus op weg een hitte-eiland te worden. Dat zal de leefbaarheid van de inwoners sterk beïnvloeden vooral tijdens steeds vaker voorkomende en steeds langer durende hittegolven.
Ook de natuur (met de zeer uitzonderlijke fauna en flora in Zevenhuizen) zal daarvan gevolgen ondervinden: nabije VEN-natuur wordt- droger en warmer, de landbouw die al zeer sterk de gevolgen van de klimaatopwarming ondervindt, schadelijke insecten(plagen) enzoverder. Bekijk ons prachtige fotoboek of dit bio-ecologisch rapport om kennis te maken met de natuurwaarde van Zevenhuizen.

Besluit:

Is Lint voorbereid op deze stijging van het aantal auto's en inwoners?

Onderteken nu mee het bezwaarschrift

Ten slotte nog even dit. We zien ook dat de bevolkingsgroei en het aantal inwoners per km² sneller groeit in Lint dan in Vlaanderen en de provincie Antwerpen:


Geen opmerkingen:

Een reactie posten