Over ons

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep die gelooft dat we onze omgeving mooier kunnen maken. Wij willen een betere ruimtelijke ordening. Meer natuur en mooie dorpszichten bewaren. Iedereen recht heeft op een fijne woning, een gezonde leefomgeving. Wij geloven dat dit kan gerealiseerd worden zonder natuur en een open ruimte te verkavelen.

Wij vinden dat er meer burgers betrokken kunnen worden bij het beleid in onze gemeente.

Daarom hebben we Zevenhuizen v.z.w. opgericht. Lees meer over onze doelstellingen en statuten.Wij stapten naar de Raad van State om de beslissing nieuwe straten aan te leggen in onze natuur tegen te gaan. Wij stapten naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen om de omgevingsvergunning voor de verkaveling van Zevenhuizen te vernietigen.

Deze juridische stappen kosten veel geld. Met een vzw-structuur willen we transparantie, betrokkenheid en inspraak van elk lid garanderen. 

Wij zijn we een breed burgerinitiatief.  Wij willen een beter beleid, betere communicatie en echte participatie. Vooral voor natuur en cultuur. Daarom zijn behoud van mooie dorpszichten, ons erfgoed koesteren en samen als gemeenschap waardevolle dingen doen, opgenomen in onze doelstellingen en statuten.

Onze statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 juni 2021. In de kruispuntbank der ondernemingen kunt u vzw Zevenhuizen terugvinden onder ondernemingsnummer 0769.314.720. Dit betekent dat Zevenhuizen vanaf nu volledige rechtspersoonlijkheid heeft en we bijvoorbeeld als vzw naar de rechtbank kunnen stappen.

Het rekeningnummer van vzw Zevenhuizen is  BE04  0019  0841  9931. Iedereen die geld stort aan onze v.z.w. kan op elk ogenblik inzage hebben in de rekening.
Wij maken het u graag makkelijk. Door deze QR-code te scannen steunt u ons veilig en snel, zelfs voor een klein bedrag.Elk jaar in mei houdt onze vzw een jaarvergadering waarop alle leden worden uitgenodigd. De vier bestuursleden geven aan iedereen een overzicht van alles wat er op die rekening is binnengekomen en alles wat er werd uitgegeven.

Op de stichtingsvergadering van 29 mei 2021 werden Ise (Cardijnlaan), Pieter (Luitersheide), Monique (Molenvoetweg) en Gunter (Veldstraat) verkozen. Zij vormen tot mei 2025 het bestuur en verdelen de taken als volgt:
  • Monique: geldzaken, burgerparticipatie en transparantie
  • Ise: aanspreekpersoon leden, website en algemene vergadering
  • Pieter: juridische stappen, lokaal beleid en verbinding
  • Gunter: acties en strategie, vrijwilligers en betrokkenheid

Iedereen kan lid worden. Mail naar bestuur@zevenhuizen.org om jouw ideeën of voorstellen te delen over wat er nog in Lint verbeterd kan worden om de levenskwaliteit te verhogen.Beton of liever groen in je buurt?

Soms hoor je:

Onze eerste actie voor het gemeentehuis op 23 februari 2016
Onze eerste actie voor het gemeentehuis op 23 februari 2016

"die verstedelijking van de Zuidrand, wat kan je er tegen doen?". Of zegt iemand: "Er zijn te grote belangen mee gemoeid!".

Wij geloven dat het anders kan. Door samen na te denken, open en constructieve dialoog, kunnen we beslissingen beïnvloeden. Samen gaan voor oplossingen waar alle Lintenaren beter van worden! 

Oplossingen waarbij groene recreatieve ruimte dichtbij blijft en écht vanuit een lange termijn perspectief wordt gedacht over water en de overstromingsproblematiek in Lint. Zo kunnen we dit  waterbufferingsgebied behouden en een verzekering afsluiten voor verdere gevolgen van klimaatverandering. Zo besparen we toekomstige bewoners van een hoop waterellende besparen. 

‘Minder waterellende voor elke Lintenaar!’ is de inzet van onze acties van burgers. De gemeente kan kiezen om water van omliggende buurten in Lint met een overstromingskans af te leiden maar het Zevenhuizengebied om het overtollige water daar te bufferen. Zo wapenen we ons tegen klimaatverandering en verstedelijking.

Heb je interesse in het behoud van open ruimte ?

Geef je contactgegevens door aan Bestuur@zevenhuizen.org

Deel deze website op Sociale Media.

Post jouw gedacht over deze verkaveling op FaceBook, Twitter en WhatsApp. Stuur een mailtje naar politici in Lint hun contactgegevens vind je hier. Vraag hun standpunt. Waarom beslissen zij om wegen aan te leggen door dit stuk natuur, ook al zijn er verschillende oplossingen mogelijk. 

Roep mensen in jouw buurt op om betrokken te blijven bij Zevenhuizen. Je kan jouw betrokkenheid kenbaar maken via dit formulier.

Ken je belangrijke mensen in Lint? Zit iemand van jouw buurt in een gemeentelijke adviesraad zoals de GECORO, of de MINA-raad? Spreek ze aan. Stel hen vragen. Mail hen! Contactgegevens van mensen met een politiek engagement in Lint vind je hier. Vraag hun standpunt.

Ben jij een betrokken burger?

Deel onze argumenten uit het bezwaarschrift met je buurt. We merken heel vaak dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van hoe ernstig de waterproblematiek is of wat er precies komt. Moedig mensen aan zich te informeren of om hun e-mail adres door te geven.

Wij willen inzicht geven in zo'n mega-grote projecten en mensen aanmoedigen hun bezwaren kenbaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen op het Omgevingsloket. Je hoeft geen buurtbewoner te zijn. Ook de Bond Beter Leefmilieu diende een bezwaarschrift in voor deze verkaveling in Lint. Klik op meedoen om te weten hoe we dit aanpakken.

Deel je mening. Bevraag de mening van anderen. Wat vinden je kennissen, buren, mensen in de sportclub, kennissen via jeugdbeweging en andere Lintenaren van deze laatste grote verkaveling in Lint? Hoe denken zij over het feit dat er gebouwd wordt in een overstromingsgebied? Hebben mensen die jij kent baat bij een waterbufferingsgebied in lint?

Sinds november 2015 staat deze website online. We hebben sindsdien veel stappen gezet. Wij hopen dat je je blijvend aangesproken voelt door onze initiatieven. Aarzel niet om ons te contacteren als je een suggestie of een opmerking hebt.Geen opmerkingen:

Een reactie posten