over ons

Wie zijn wij?

'De buurt' dat ben jij en ik. Iedereen is van ver of dichtbij betrokken bij de verstedelijking en bij de betonnering van ons dorp. 
Wij zijn enkele buurtbewoners die geloven dat we samen deze hallucinante plannen kunnen bijsturen en te gaan voor een betere ruimtelijke ordening. Wij geloven dat iedereen recht heeft op een mooie leefomgeving en dat dit kan gerealiseerd worden zonder natuur en een open ruimte te hoeven verkavelen.

Beton of liever groen in je buurt?

Soms hoor je: "die verstedelijking van de Zuidrand, wat kan je er tegen doen?". Of zegt iemand: "Er zijn te grote belangen mee gemoeid!".

Wij geloven dat het anders kan. Door samen na te denken, open en constructieve dialoog, kunnen we beslissingen beïnvloeden.

Samen gaan voor oplossingen waar alle Lintenaren beter van worden! 

Oplossingen waarbij groene recreatieve ruimte dichtbij blijft en écht vanuit een lange termijn perspectief wordt gedacht over water en de overstromingsproblematiek in Lint. Zo kunnen we dit  waterbufferingsgebied behouden en een verzekering afsluiten voor verdere gevolgen van klimaatverandering. Zo besparen we toekomstige bewoners van een hoop waterellende besparen. 

‘Minder waterellende voor elke Lintenaar!’ is de inzet van onze acties van burgers. De gemeente kan kiezen om water van omliggende buurten in Lint met een overstromingskans af te leiden maar het Zevenhuizengebied om het overtollige water daar te bufferen. Zo wapenen we ons tegen klimaatverandering en verstedelijking.

Heb je interesse in het behoud van open ruimte ?

Geef je contactgegevens door aan verkavelingzevenhuizen@gmail.com

Deel deze website op Sociale Media.

Post jouw gedacht over deze verkaveling op FaceBook, Twitter en WhatsApp

Roep mensen in jouw buurt op om betrokken te blijven bij Zevenhuizen. Je kan jouw betrokkenheid kenbaar maken via dit formulier.

Ken je belangrijke mensen in Lint? Zit iemand van jouw buurt in een gemeentelijke adviesraad zoals de GECORO, of de MINA-raad? Spreek ze aan. Stel hen vragen. Mail hen! Contactgegevens van mensen met een politiek engagement in Lint vind je hier. Vraag hun standpunt.

Ben jij een betrokken burger?

Deel onze argumenten uit het bezwaarschrift met je buurt. We merken heel vaak dat mensen onvoldoende op de hoogte zijn van hoe ernstig de waterproblematiek is of wat er precies komt. Moedig mensen aan zich te informeren of om hun e-mail adres door te geven.

Wij willen inzicht geven in zo'n mega-grote projecten en mensen aanmoedigen hun bezwaren kenbaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen op het Omgevingsloket. Je hoeft geen buurtbewoner te zijn. Ook de Bond Beter Leefmilieu diende een bezwaarschrift in voor deze verkaveling in Lint. Klik op meedoen om te weten hoe we dit aanpakken.

Deel je mening. Bevraag de mening van anderen. Wat vinden je kennissen, buren, mensen in de sportclub, kennissen via jeugdbeweging en andere Lintenaren van deze laatste grote verkaveling in Lint? Hoe denken zij over het feit dat er gebouwd wordt in een overstromingsgebied? Hebben mensen die jij kent baat bij een waterbufferingsgebied in lint?
Geen opmerkingen:

Een reactie posten