Mei'21

Lint kleurt Zeven Huizen

Roetaard, Schoolstraat, Veldstraat, ... in zowat alle straten van Lint kleurden mensen de affiche van Zevenhuizen. Een groepje van onze vzw selecteerde in mei 2021 zeven originele inkleuringen. Zij kregen een prachtig pakketje met lekkers en geurende handgemaakte zeepjes van Zeven Zepen
Hieronder de foto's van de winnaars van onze VORIGE kleurwedstrijd.Heb je de Hop, de vogel (Upupa epops) herkend op de chocolade? Reeds twee mensen hebben hem gezien in Zevenhuizen. Kan jij hem fotograferen, herkenbaar aanwezig in Zevenhuizen? Dan ben jij de held van Lint! Want die foto willen we gebruiken om het gebied van deze zeldzame broedvogel te beschermen. Wij kijken uit naar jouw foto's!

Geen wegen door Zevenhuizen!

Op 25 mei beslisten gemeenteraadsleden over de leefbaarheid van Lint. NV-A en CD&V keurden het stratentracé goed. Dat terwijl de procedure over de verkavelingsaanvraag zelf nog heel lang kan duren.
Waarom wensen MalikaRinaSam en Hans (NV-A) en Jo en Georges (CD&V) nieuwe straten in Zevenhuizen? Wat maakt dat ze meegaan met de projectontwikkelaar om natuur te veranderen in asfalt en beton? Waarom werken onze schepenen samen met de verkavelaars? Bel of WhatsApp hen vandaag nog om dit te vragen. Je vindt hun contactgegevens hier.

Wij hoopten dat een aanmoedigend woordje, een mailtje, een gedichtje of een kaartje zal onze gemeenteraadsleden hielp een moedige beslissing te nemen en het wegentracé te verwerpen en hun verantwoordelijkheid te nemen voor Lintse burgers en niet in te gaan op de vraag van Matexi en Co.

Wegen door Zevenhuizen zijn overbodig.
Wat had een gemeenteraadslid nodig,
om dit binnenkort ook echt zo te stemmen?
en zo de verkavelingswoede in Lint te temmen

De wens van 1.792 mensen respecteren

Bijna 1.200 Lintenaars tekenden in februari bezwaar aan tegen de verkaveling van dit overstromingsgebied. Zij willen 10 hectare prachtige natte natuur bewaren. En gelijk hebben ze! Kijk naar de prachtige foto's onderaan op deze pagina

Vele Lintse burgers toonden hun verontwaardiging over dit mega groot betonproject. Het was nochtans simpel: geen straten zolang de procedures nog lopen. Wij zullen voor de rechtbank aantonen dat het plan van 2011 (RUP), dat nu de basis vormt voor deze verkaveling, onwettelijk is. Er zal eerst een nieuw plan moeten komen dat wél een volwaardige milieu studie bevat. Daarom is een uiteindelijke verkaveling van Zevenhuizen zéér onzeker!

Wat een vreemd plan om straten aan te leggen in de natuur!
Is dit wat ze noemen ‘toekomstgericht bestuur’?
Het kan nog jaren duren voor Zevenhuizen écht verkaveld wordt
In Lint is er aan straten helemaal geen tekort.Samen tegen dit mega groot betonproject

Honderden, misschien wel duizenden Lintenaars hingen deze affiche zichtbaar aan hun raam. Zeven tekeningen die werden ingekleurd, kregen een prijs winnen. (volg hiervoor onze facebook groep Natte Voeten). 

Met deze actie vroegen we onze gemeenteraadsleden om hun verantwoordelijkheid te nemen.  We toonden zo dat we met velen achter hen stonden om deze moedige en enige juiste beslissing voor Lint te nemen. Voor ons, ons klimaat en voor onze kinderen en kleinkinderen.

De affiche kan je hier downloaden in hoge resolutie.


Is het genoeg wanneer 1.792 mensen bezwaar indienen
om burgers in Lint de stem te geven die ze verdienen
Wij zeggen het allemaal:
Wegen stemmen is onwettelijk en fataal

Oplossingen genoeg!


Gemeenteraadsleden hadden op 25 mei een verpletterende verantwoordelijkheid. Op 12 februari spraken wij met twee vertegenwoordigers van de meerderheid, de schepen van Ruimtelijke Ordening en iemand van de Gecoro over onze oplossingen voor Zevenhuizen:
 1. Er kan gekozen worden om deze verkavelingsaanvraag af te keuren. Alleen al de gebrekkige mobiliteitsstudie laat dit toe!
 2. Er kan -samen met ons- gesteld worden dat het plan, het RUP, van 2011 onwettelijk is.
 3. De gemeenteraad kan kiezen om te wachten met wegen in het gebied tot 2035 en eerst de reeds aangelegde straten en bestaande bouwgronden in Lint te benutten.
 4. Zevenhuizen en het waterprobleem signaleren aan de Vlaamse overheid.
 5. er kan gekozen worden om een volledig nieuw plan te maken.


Wat maakt dat ons bestuur kiest om deze oplossingen niet toe te passen en toch besliste om straten aan te leggen door Zevenhuizen?


Straten aanleggen in Zevenhuizen is een groot cadeau
Dat onze gemeenteraad wil geven aan Matexi en Co
Die beslissing verandert onze groene natuur in het gele goud
Een nieuw stratentracé goedkeuren is waar elke verkavelaar van houdt!

Wie wordt er beter van dit mega-groot project?
Waarom willen onze gemeenteraadsleden dit cadeau eigenlijk geven aan de projectontwikkelaars?

Blijf jij betrokken? Wil je lid worden van vzw Zevenhuizen?

Geef via deze link of onderstaande afbeelding je gegevens door en we informeren je verder over Zevenhuizen.

Oprichting vzw Zevenhuizen

Zaterdagavond 29 mei 2021 hebben we met alle betrokkenen een stichtingswandeling gemaakt door Zevenhuizen. Met de oprichting van v.z.w. Zevenhuizen willen we verdere stappen zetten om Zevenhuizen te bewaren, het erfgoed van Lint beschermen en burgerparticipatie in Lint te verbeteren. Je vindt onze doelstellingen en statuten bij 'Over ons'

De eerste jaren zetten we vooral juridische stappen. Dit kost geld. Veel geld. Met een vzw-structuur willen we transparantie, betrokkenheid en inspraak van elk lid garanderen. 
Op termijn zien we Zevenhuizen nog meer als vandaag een burgerinitiatief dat wil wegen op het beleid, betere communicatie en echte participatie in Lint wil bevorderen. Vooral voor thema's zoals natuur en cultuur willen we dit doen. Daarom zijn behoud van mooie dorpszichten, ons erfgoed koesteren en samen als gemeenschap waardevolle dingen doen, opgenomen in onze doelstellingen en statuten

Onze statuten werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 7 juni 2021. In de kruispuntbank der ondernemingen kunt u vzw Zevenhuizen terugvinden onder ondernemingsnummer 0769.314.720. Dit betekent dat Zevenhuizen vanaf nu volledige rechtspersoonlijkheid heeft en we dus als vzw naar de rechtbank kunnen stappen om deze verkaveling tegen te houden. In mei 2021 openden we als vzw Zevenhuizen een bankrekening. Het rekeningnummer van vzw Zevenhuizen is  BE04  0019  0841  9931. Iedereen die geld stort aan onze v.z.w. kan op elk ogenblik inzage hebben in de rekening. 


Elk jaar in mei houdt Zevenhuizen vzw een jaarvergadering waarop alle leden worden uitgenodigd. De vier bestuursleden geven aan iedereen een overzicht van alles wat er op die rekening is binnengekomen en alles wat er werd uitgegeven. Dan wordt ook een nieuw bestuur verkozen. 

Beste gemeenteraadslid,

Bij het lezen van jullie meerjarenplan
krijg ik een warm gevoel, ik word er zelfs gelukkig van

Jouw naam staat duidelijk en zonder fout
onder dat plan voor open ruimte, groen en natuurbehoud

Ik ken jou als van je woord en zonder pardon
jij kan onmogelijk kiezen voor nieuwe straten en beton

Wie zet jou toch onder zo’n onmenselijke druk
dat je moet knikken tegen ons aller geluk?

Bedenk hoe lang je geweten zou blijven knagen
als je nu  bezwijkt onder het politieke jagen?

Gaat het over geld of een ander schandaal?
de leefbaarheid van Lint is in het belang van ons allemaal

Recht dus je schouders en leg je er voor
zonder jouw stem komt het stratentracé er niet door

Ons dorp is mooi, landelijk en de lucht is gezond
zo’n mega-beton-project hoort niet op Lintse grond

Wees eerlijk tegen jezelf en je gekozen beleid
eens de wegen aangelegd, geraken we ze nooit meer kwijt

Vertel je me dat het fouten uit het verleden zijn
die je zouden dwingen tot dit akelige venijn?

Gelukkig kreeg je daarvoor 5 oplossingen aangereikt
Allen zeer haalbaar als je ze eens goed bekijkt

We moeten niet leven met vergissingen van toen
je hebt het in handen, je kan er zelf nog alles aan doen

Wie daar zou gaan wonen leeft ongezond en heeft veel pech
water dat stijgt, hou je niet zomaar weg

Wil je ‘t wegpompen, dan loopt het bij de buren
de omgeving zal verdrinken, maar verder kan je het niet sturen

Overstromingsgevoelige zones worden niet volgebouwd!”
daarvoor heb je duidelijk gekozen en wij jou vertrouwd

Het meerjarenplan van Lint is zeker en vast goed
blijf erbij, voer het uit en doe nu wat moet

Beste gemeenteraadslid, stem op 25 mei in eer en geweten

jouw eigen beleidsplan volgen, mag je vooral niet vergeten

Doe het voor onze (klein)kinderen en kies niet voor geld
Lint leefbaar houden, is toch het enige wat telt?

1792 handtekeningen voor een mooi en natuurlijk Lint
dat is de stem van het volk dat ons dorpje bemint

We rekenen op jou, daarom werd je ook verkozen
jij kan ervoor zorgen dat we niet moeten hozen

Dank je welDit pakje kregen de winnaars van VORIGE tekenwedstrijd

één van de zeven winnaars


Beste gemeenteraadslid,

Na uw beslissing werden we wakker met een kater
25 mei was een avond héél slecht theater

Beweren dat het niet anders kan
dat het de schuld is van die àndere man

Zevenhuizen verdient een beter betoog
en wat met al die flaters, torenhoog

Geen overeenkomst en ook geen Gecoro-verslag
blijven beweren dat het aan hun voorgangers lag

Een enkeling die ons dorp van harte bemint
ging moedig voor groenbehoud in Lint

Politiekers zonder eigen mening in hun taal
zich verschuilend achter elkaar is waar ik van baal

Met zo veel affiches aan het Lintse raam
is het politieke besluit van 25 mei een ongelooflijke blaam5 opmerkingen:

 1. Lint is het tegendeel van een voorbeeld van een groene gemeente. De absurde plannen van Zevenhuizen bewijzen dit. Iedereen moet een steentje bijdragen door opritten niet te betonneren, meer bloemen in de tuin of heesters met bessen (voor bijtjes, vlinders en vogeltjes) ipv gazon of grassen. Zevenhuizen-project is alleen uit op winst en een totaal gebrek aan respect voor de natuur. Hopend op een juiste beslissing van de gemeenteraadsleden.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De Lintse politiek is in hetzelfde bedje ziek als de nationale. Waarom kiest het gemeentebestuur voor die verkaveling? Wellicht omdat ze er individueel beter van worden.

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Het is niet te begrijpen. Algemeen is geweten dat we in Vlaanderen ieder stukje dat nog groen ziet moeten behouden, willen we niet nog meer onze natuur in het algemeen verliezen. Wat is er aan deze boodschap niet te begrijpen ? Dom zijn de gemeenteraadsleden niet. Dus het moet iets anders zijn. Word wakker alstublieft !!!! Neem de goede beslissingen voor het te laat is.

  BeantwoordenVerwijderen
 4. Het zou van gezond verstand getuigen om de Beton-Stop eindelijk door te voeren en het groen dat er nog is, te laten zijn... Laat Lint mee het voorbeeld zijn dat een groene gemeente (niet enkel mooie bloembakjes!) met respect voor natuur echt wel LEEFbaar is... Gemeentebestuur, laat je niet manipuleren door kortzichtige geldjagers... Wij rekenen op jullie !

  BeantwoordenVerwijderen
 5. In de folder van de N-VA die vorige week verspreid is, schrijft men dat het beter was geweest 10 jaar geleden actie te ondernemen. Ik heb daar 2 bedenkingen bij: Dat is toen in alle stilte voorbijgegaan. Daar is toen geen ruchtbaarheid aan gegeven. (Ik woon nu 41 jaar in Lint.) De situatie op het vlak van milieu en natuur en op het vlak van woonbehoeften is op die 10 jaar ook drastisch veranderd. Zo een uitspraak is dus tendentieus en manipulatief. Ik heb de vurige wens dat het gemeentebestuur vanavond en het schepencollege later deze week hun gezond verstand gebruiken en de toekomst van onze kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen voorop zullen stellen.

  BeantwoordenVerwijderen