zaterdag 29 juli 2023

Direct gevaar voor asbest geweken. Hoe gaat het verder?

Werkzaamheden op het terrein

·   Op 16 juni werden losse stukken asbest van het terrein geraapt door mannen in witte pakken. Ongeveer 20 zakken asbestpuin werden afgevoerd.

werkmannen die stukken asbest van het terrein rapen

·   In de week van 28 juni werd oude koterij afgebroken. Dit dossier wordt al weken door verschillende diensten en instanties van dichtbij gevolgd. Onbegrijpelijk dat er op het terrein de asbestregelgeving gewoon genegeerd wordt, zelfs door een overheidsinstelling! Onderstaande foto is daarvan het bewijs.

Asbestplaten los op het terrein

In de week van 25 juli startte de eigenaar met de bouw van een hekwerk. Hierdoor maakt hij de bestaande trage wegen in het gebied ontoegankelijk. We bekijken verder hoe we hiertegen kunnen optreden. 

 

Recentste metingen vrij geruststellend

·  Op 3 juli, meer dan een maand na de feiten!, heeft de projectontwikkelaar op 10 plaatsen luchtmetingen gedaan (zie zwarte punten op onderstaand plan, klik om te vergroten). Hierbij wordt omgevingslucht gedurende 24uur door een filter geblazen. Deze filter wordt nadien microscopisch bekeken. Daarin werd -zoals verwacht- nog weinig asbestvezels teruggevonden. Het directe gevaar is nu weg. Overigens, in de week van 12 juni werden ook al luchtmetingen uitgevoerd door de eigenaars. Toen bleek wél dat er verhoogde concentraties aanwezig waren, maar OVAM stelde dat niet de juiste meetprocedure werd gebruikt.


Bovenstaand plan is een weergave in opdracht van de projectontwikkelaar. De rode punten tonen waar asbestverdacht materiaal aanwezig is op het terrein. Zevenhuizen vzw vindt dit geen volledig correcte weergave. Dit komt omdat zij ook op andere plaatsen aanwezigheid van losse stukken asbest vaststelt (of vaststelde). Het volledige rapport u op de website van de gemeente onder kenmerk: cor 0637023 2023 07 06.pdf 
   Op 7 juli nam Zevenhuizen vzw samen met de milieuambtenaar van Lint op een 10-tal plaatsen kleefstalen in de Schranshoevelaan en de Lindelei. Met een stukje plakband wordt het omgevingsstof van tuinmeubelen of gebouwen opgevangen. In dat stof zitten mogelijks asbestvezels die neerdwarrelden tijdens de verschillende asbestwolken die de omgeving troffen. Uit de analyse blijkt dat de hoeveelheid asbestvezel in die stalen verwaarloosbaar klein is. Daardoor kunnen we er vanuit gaan dat de gezondheidsrisico’s mogelijks vrij beperkt bleven.


Het volledige verslag van de kleefstalen vindt u hier.


Zevenhuizen vzw zet zich verder in

·   Op 30 juni en op 7 juli vergaderde het bestuur van Zevenhuizen met Berx Cathy, de gouverneur van de provincie Antwerpen en haar kabinet deel aan een overleg met de milieu-inspectie, een asbestdeskundige van de grondeigenaars, iemand van Departement Zorg, OVAM en de gemeente. Wij wezen op de verschillende tekortkomingen in het dossier, het gebrek aan opvolging en de veel te late reactie. Daarnaast bespraken we de sanering van de grond en de vraag van de grondbewerker om de mais te mogen besproeien met pesticiden en onkruidverdelger.

Wij zullen een PV laten opmaken met daarin een gedetailleerd feitenverslag met foto's. Dit dossier bezorgen we aan het parket. Vooral het feit dat de politie en de burgemeester -ondanks de duidelijke aanwezigheid van asbest- de werkzaamheden niet hebben stilgelegd, willen we laten onderzoeken.

Wij eisen dat er geen machines het terrein met asbest betreden zolang het terrein niet gesaneerd is. Wij zullen deze sanering verder opvolgen. Wij vragen concreet aan de burgemeester om te verbieden dat er opnieuw tractoren of dorsmachines over het gebied rijden zolang er asbest aanwezig is in de bodem. 

Op 13 en 30 juni vroegen wij in het kader van openbaarheid van bestuur inzage in alle verslagen en rapporten. De gemeente Lint weigerde. Op 3 juli gingen wij in beroep tegen deze beslissing. Binnenkort verwachten we hierover een uitspraak. Ook over onze vraag aan de hogere overheid om op te treden in de plaats van de gemeente Lint omdat zij niet gepast reageerde (=het probleem negeerde en minimaliseerde) en omdat zij faalde in haar handhaving (=de opgelegde maatregelen, zoals besproeien, werden niet uitgevoerd). Ook in dit dossier verwachten we binnenkort een uitspraak. 

Naschrift oktober 2023: De aanwezigheid van bouwpuin blijkt ook zichtbaar in de groei van de maïs.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten