maandag 21 november 2022

Geplande verkaveling van Zevenhuizen gaat niet door!

Door de steun en door hoge inzet van veel mensen is het gelukt:

De huidige vergunning om in Zevenhuizen te bouwen is definitief vernietigd!

Dit komt omdat het schepencollege van Lint zich niet langer wenst te verdedigen in de lopende gerechtelijke procedure. Daarom geeft de rechter ons nu automatisch gelijk: de schorsing van de vergunning in september wordt omgezet in een vernietiging.

Het gemeentebestuur gooit deze verkavelingsvergunning zelf in de prullenbak!

Dit is lastig. Zevenhuizen vzw. wenst écht dat de rechter het dossier grondig behandelt. Wij geloven dat de wettelijke basis van deze verkaveling ontbreekt omdat ze in tegenspraak is met Europese milieuwetgeving. Als de rechter ons hierin gelijk geeft, wordt het gebied in feite terug woonuitbreidingsgebied (zoals voor 2009). Omdat het gemeentebestuur nu stopt, blijft hierover onzekerheid. Daarom verstuurden wij vandaag een brief naar de rechter met de vraag het dossier toch ten gronde te behandelen.

We zijn niet blij. De gemeente Lint maakt nutteloze kosten en jaagt haar burgers op kosten. De gemeente betaalde nu reeds minstens 35.000 euro aan specialisten, studiebureaus en advocaten om deze vergunning erdoor te krijgen. Honderden werkuren van gemeentelijke ambtenaren gooit ze met deze plotse wending in de vuilbak. Ook als jonge vzw werkten wij lang en hard. Wij betaalden meer dan 12.000 euro aan gerechtskosten. Waarom de procedure in deze fase stoppen en over een paar maanden van nul een nieuwe aanvraag (en dus een nieuwe procedure) opstarten?

Waarom wil het schepencollege dit? Zo dwingt ze ons opnieuw tot hoge gerechtskosten. Zeker nu de prachtige natuur grotendeels kapot gemaakt is, hoopt men misschien dat wij opgeven.

Wij geven niet op. Zevenhuizen is het brongebied van de Zevenhuizenloop. Hier geldt een wettelijke zorgplicht van de overheid. De Grote Weerschijnvlinder, het Ongevleugeld Lieveheersbeestje, vleermuizen en rietvegetatie zijn wettelijk beschermd via het natuurdecreet. Het bosdecreet, dat van toepassing is op perceel 183C, verbiedt kappen zonder vergunning. De trage wegen die buurtbewoners al decennia lang gebruiken zijn openbaar. Het gemeentebestuur deed alsof al deze wetgeving niet bestaat en stond toe dat de ontwikkelaar de gronden al bouwrijp maakte, al werd de vergunning geschorst.

Dit kunnen wij niet accepteren. Geef terug ruimte aan de uitzonderlijke dieren en planten in Zevenhuizen. Geef mensen de kans om er met de hond te wandelen, om kinderen vrij te laten spelen of tot rust te komen en te genieten van verwilderde natuur.

Mogen wij verder op u rekenen? Stuur ons een mailtje met een signaal dat wij met uw steun opnieuw naar de rechter mogen stappen om de natuur en de trage wegen te laten herstellen. Zevenhuizen vzw wil het gemeentebestuur in gebreke stellen omdat zij haar zorgplicht niet is nagekomen en vragen aan een rechter om haar aansprakelijk stellen voor de natuurschade. Help ons om deze nieuwe stap financieel aan te kunnen.

Wij zijn fier. De rechter geeft ons gelijk. Dit is een fantastische stap in de goede richting. Zoveel mensen hielpen ons dit alles te verwezenlijken met financiële steun, ideeën, aanmoedigingen, tijd of werk. Wij zagen en geloofden dat het anders kon. Samen. Met veel engagement. Met vallen, opstaan en weer doorzetten. Aantonen dat het anders kan, is ons gelukt. Laten we samen genieten van dit resultaat.

Wij zijn benieuwd. Wat is jouw stem in dit verhaal? Een verhaal dat we samen schrijven. Want nu er niet gebouwd wordt, start een nieuwe fase. We kunnen met de voeten op de grond en vol vertrouwen dromen over de mogelijkheden met de laatste open ruimte van Lint. Spreek mensen aan. Laten we samen nadenken en toekomstgericht kiezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten