zaterdag 23 maart 2024

Openbaar onderzoek eindigt op zaterdag 20 april

Deze week kondigde de gemeente een nieuwe aanvraag aan om het laatste grote stuk openruimte in Lint te verkavelen. Er worden in een eerste fase 191 wooneenheden gepland. Met deze nieuwe aanvraag begint alles weer van voor af aan. Dat betekent dat alle stappen die we bij de vorige aanvraag, januari 2020 opnieuw zullen moeten zetten. De eerste stap hierbij is -ook voor jou- om je bezwaren kenbaar te maken en een bezwaarschrift in te dienen. Daarvoor dient namelijk het 'openbaar onderzoek'. 

Hallucinant is het dat er nog steeds een zone voor ondergrondsparkeren is in het gebied dat effectief overstroomt. Wie kan daar met zijn verstand bij?

Het brongebied van de Zevenhuizenloop heeft mooie houtkanten die de overheid zelf inkleurt als zéér waardevol. Het gaat om graslanden met waardevolle elementen in moeras- of waterrijke gebieden. Er slingert een mooie rij knoteiken langs de Zevenhuizenloop.  Bij de geplande verkaveling zouden honderden volwassen populieren gekapt worden. Dit moerassig gebied is bijzonder nuttig als natuurlijke infiltratie, aanvulling van het grondwater en een buffer voor overstromingen stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop, naar de Boshoek en Lier.


De vraag naar huisvesting is natuurlijk groot, maar kan perfect worden opgevangen zonder de laatste open ruimte te ontwikkelen. Lint heeft 22 hectare aan onbebouwde percelen in ontwikkeld woongebied. Hiermee kan het voorzien in meer dan het dubbele aan woonbehoefte van de verwachte bevolkingstoename tussen nu en 2035. Het is veel beter om eerst verspreide bouwkavels langs reeds ingerichte straten op te vullen in plaats van nieuwe straten aan te leggen door het laatste stukje Lintse natuur. Er hoeft dus helemaal geen ongerept groengebied, dat bovendien watergevoelig is voor het bijl te gaan. Lint heeft een leegstandsregister. Er is nauwelijks opvolging waardoor verschillende sites in de gemeente er verlaten bijliggen. Op Kasteelplein staan al jaren huizen leeg.

Helaas doen de aanvragers van de vergunning weer enkel een oppervlakkige screening. Dit soort projecten heeft een grote impact op verkeer, luchtvervuiling en op natuurgebieden in de buurt. Daarom is een grondig onderzoek wettelijk verplicht. Toen er in 2009 een omzetting gebeurde naar woongebied, werden de effecten op het milieu en de omgeving NIET onderzocht. Dat is onwettelijk. Zevenhuizen vzw heeft dit al twee keer voor de rechter aangehaald als argument. De vorige procedures lopen bij nog de Raad voor Vergunningsbetwistingen én bij de Raad van State. De projectontwikkelaars wachten zelfs niet op de uitspaak. 

Bij vorige versie van het project dienden 1.792 mensen bezwaar in. Waarom organiseert Lint eigenlijk een ‘openbaar onderzoek’? Zou het niet logischer zijn om die inspraakprocedure gewoon af te schaffen als men er nadien geen rekening mee houdt en gewoon blijft doorgaan alsof ‘het allemaal al beslist’ is.

Ook wij gaan door. Zevenhuizen vzw bestudeert het dossier en zal opnieuw bezwaren indienen. Wij hebben hiervoor tijd tot zaterdag 20 april. We proberen rond 3 april u opnieuw te informeren en zullen tegen dan de belangrijkste bezwaren met u delen. Word lid van onze maillijst, zo ben je als eerste op de hoogte van onze volgende stappen.

Ook jij kan helpen. Heb je zin om iets te posten op sociale media, om iets met pers of communicatie te doen of werk je liever achter de schermen door ons bezwaarschrift na te lezen? Je bent welkom. We zoeken mensen  die zich willen verdiepen in de mobiliteitsstudie om deze info naast onze eigen verkeerstellingen te leggen. We zoeken kandidaten om ons infoblad in de brievenbussen te bezorgen. Heb je wat tijd? Stuur een mailtje naar bestuur@zevenhuizen.org.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten