Trage Wegen

Midden september werd het gebied Zevenhuizen gehakseld. Ook de trage wegen in het gebied werden omgeploegd en ingezaaid.

Het Gemeentewegendecreet van 3 mei 2019 legt een beheers- en vrijwaringsplicht op aan de gemeentebesturen voor alle gemeentewegen.

Voor Lint vallen hier ook de trage wegen 10a, 10b, 10c en 11b onder.

Bron: Tragewegenregister Provincie Antwerpen

Daarom vroegen wij op 25 september 2022 aan het bestuur om de vier trage wegen in Zevenhuizen zo spoedig mogelijk weer bewandelbaar te (laten) maken. Het gaat om wegen die volgens de wet publiek toegankelijk moet zijn en niet mogen afgesloten worden. Het enige wat wij vragen is om de wet te respecteren. Meer info op deze pagina.

Zevenhuizen op een luchtfoto eind jaren '90
Op 21 oktober 2022 herhaalden we onze vraag. Zevenhuizen vzw. wees erop dat rechtspraak en rechtsleer al sinds de 19de eeuw bevestigt dat er publiekrechtelijke erfdienstbaarheden van doorgang van toepassing zijn zonder dat er hiervoor een administratieve beslissing noodzakelijk is. Al in 1895 stelde het Hof van Cassatie dat de "algemeenheid der inwoners" door verjaring het gebruik van een landelijke weg kan verkrijgen. Deze "algemeenheid der inwoners" is de gemeente Lint. Deze kan een publiekrechtelijke erfdienstbaarheid van doorgang over een weg verkrijgen door verjaring.  De verjaringstermijn bedraagt dertig jaar (art. 2262 B.W.).

Dit is voor de  10a, 10b, 10c en 11b het geval. Onderstaande luchtfoto uit 1971 toont ondubbelzinnig aan dat de trage wegen in Zevenhuizen reeds van in de jaren '70 in gebruik waren en heel de periode die volgde -tot enkele weken geleden- in gebruik zijn gebleven door buurtbewoners, wandelaars en hondenliefhebbers.

Foto van 1971 van geopunt.be, laag: luchtfoto's

Louter de vaststelling van 30-jarig gebruik is voldoende om te spreken over een gemeenteweg, los van de eigendomsstructuur (zie bv. cassatiearrest van 10 mei 1983).

De gemeente heeft aldus een onderhoudsplicht voor de trage wegen 10a,10b,10c, 11b en 11c. 

Wij vragen al sinds 25 september aan de de gemeenteraad, bevoegd voor gemeentewegen, om deze vier wegen weer toegankelijk en bewandelbaar te maken of te laten maken eenvoudigweg omdat de voetwegen 10a, 10b, 10c en 11b deel uitmaken van ons wegennet. (niet alleen juridisch dit erkennen, maar ook in haar feitelijk handelen).

Wij vragen niets meer dan de algemeen geldende wetgeving ook in Lint toe te passen. 

Wij vroegen in onze mail van 25 september 2022 om ons op de hoogte te houden. 

Tot nu toe hebben wij geen verdere informatie ontvangen. We ontvingen twee keer het bericht: ‘Jouw vraag is goed ontvangen en je mag zo spoedig mogelijk een antwoord verwachten. Als wij aanvullende informatie nodig hebben, zullen wij contact met je opnemen”. We wachten en wachten en wachten. Tot plots op 31 januari 2023 bleek dat hierover iets op de agenda van de gemeenteraad stond.

Blijkbaar wenste de gemeenteraad deze erkende trage wegen intrekken! Dat terwijl behoud van trage wegen in het beleidsplan staat van de gemeente. Op pagina 28 lezen we letterlijk: "Het netwerk van trage wegen verbeteren we en breiden we uit waar mogelijk."

Schrijven (Beloven?) en niet doen? Hieronder een beeld waarop de 'voormalige' trage wegen van Zevenhuizen duidelijk herkenbaar zijn:

Zevenhuizen op een luchtfoto in 2003, zie tijdspad www.geopunt.be

Om welke reden zouden nu dit net van trage wegen moeten worden afgeschaft? Zeker nu blijkt dat de vergunning om te verkavelen vernietigd werd?

Help ons om deze trage wegen terug te toegankelijk te maken om met de hond te wandelen, om kinderen vrij te laten spelen of gewoon tot rust te komen. Doe een storting op onderstaand rekeningnummer:


Wij gebruiken uw storting om -indien nodig- opnieuw naar de rechter te stappen om deze wegen te laten open maken.Geen opmerkingen:

Een reactie posten