vrijdag 23 september 2022

Raad voor Vergunningsbetwistingen schorst Verkaveling Zevenhuizen

Wij stapten in juli naar de rechter om de verkavelingsvergunning te laten vernietigen. Zie bericht hieronder.

Gisteren (22/9), maakte de Raad voor Vergunningsbetwistingen haar eerste beslissing bekend. De Raad zegt dat de gemeente Lint en de provincie Antwerpen een loopje nemen met het decreet ‘natuurbehoud’ en haar plicht tot zorg hiervoor. Volgens dat decreet dient ‘de bevoegde overheid er zorg voor te dragen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan’. Minstens voor 86 hoogstammige populieren, twee wilgen, één historische knoteik en één haag is niet duidelijk of deze schade te vermijden was. Voor de Raad is dit argument alleen al voldoende om project Zevenhuizen ‘on hold’ te zetten.

De beslissing van de gemeente wordt geschorst.

Pieter, bestuurder van Zevenhuizen vzw,  was vorige dinsdag (13/9) aanwezig bij de zitting van Raad. Hij zegt daarover: “Onze advocaten hebben met succes gepleit om de vergunning te schorsen. De voorzitter heeft me twee keer aan het woord gelaten. Ik wees op de hoogdringendheid van het dossier en op  de hoge natuurwaarde die verloren gaat. Deze zitting heeft me nog meer doen geloven dat we een goed dossier hebben. Ik kwam met een gerust gevoel terug van Brussel”

Ons argumentatie houdt steek. Zevenhuizen vzw toonde bijvoorbeeld overtuigend aan dat 100-den bomen op de inventaris ontbraken, dat het model 'hemelwater' in tegenspraak is met het gemeentelijk RUP, dat er negatieve effecten zijn om Vlaamse topnatuur ten noorden van het verkavelingsgebied. 

Let op: door deze bijkomende procedure voor hoogdringendheid schorste de Raad de uitvoering van de verkavelingsvergunning. Hierdoor mogen er geen werken meer gebeuren die de site bouwrijp maken.

Er loopt daarnaast een de procedure tot nietig verklaring. We stellen sinds 2017 dat de wettelijke basis voor deze verkaveling ontbreekt omdat de milieueffecten niet voldoende onderzocht werden. Dit argument ondergraaft de bestemming van het gebied. De definitieve uitspraak hierover wordt eind 2023 verwacht.

Bekijk ons prachtige fotoboek of dit bio-ecologisch rapport om kennis te maken met de natuurwaarde van Zevenhuizen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten