donderdag 22 september 2022

Stop de vernieling van waardevolle natuur in Lint

In opdracht van de projectontwikkelaars √©n met medeweten van het gemeentebestuur wordt deze dagen het gebied Zevenhuizen gefreesd en vermalen. Het gaat om de vernietiging van beschermde rietvegetatie, de vernieling van het leefgebied van uitzonderlijke soorten zoals het ongevleugeld lieveheersbeestje, het verwijderen van  bomen en de verstoring van het brongebied van de Zevenhuizenloop.

Het bestuur was vooraf op de hoogte gesteld en beschouwt deze onnodige vernietiging van waardevolle Lintse natuur als normale ‘onderhoudswerkzaamheden’ en weigert op te treden ondanks ons onmiddellijk verzoek. Vorige week (dinsdag 13 september) werd bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen nog gepleit om de vergunning om te verkavelen te schorsen. Dit betekent de toegekende vergunning 'on hold' zetten. vzw Zevenhuizen wil met deze aanvullende procedure de unieke natte natuur beschermen in afwachting van de definitieve beslissing in beroep van de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Met de huidige vernietiging nu willen de projectontwikkelaars voorkomen dat de waarde ervan nadien wordt ingezet tijdens de rechtsgang. Ze vernietigden dus onze bewijsvoering. Zo toonden wij met spijkerharde luchtfoto's uit 2009 en 2019 aan dat er 100-den bomen op de inventaris van de projectontwikkelaar ontbraken. Juist deze bomen worden nu verwijderd.

Wij stellen tot onze verbijstering vast dat de projectontwikkelaars de uitspraak van de Raad niet afwachten. Nochtans komt deze uitspraak allicht deze week nog. Het is een duidelijke handeling om het gebied bouwrijp te maken. Dit doen, met medeweten van het gemeentebestuur, tijdens een lopende procedure is een miskenning van de rechterlijke macht, een fundament van onze democratie!

Wij vinden het daarom heel opmerkelijk dat de gemeente niet optreedt. Dit voorjaar vroeg het gemeentebestuur aan de deputatie in een schrijven van 28 maart 2022 om “Opname van een tijdsschema en stappenplan (vb. in samenspraak met Natuurpunt) om de bestaande fauna en flora op het terrein te behouden met voldoende aandacht voor het mogelijks verplaatsen van habitats op de juiste tijdstippen in het jaar." Bekijk ons prachtige fotoboek en ontdek hoe mooi en waardevol deze natuur is.

Daarom beschouwt vzw Zevenhuizen deze  zogenaamde ”onderhoudswerken” tijdens de lopende procedure als een belemmering van de normale rechtsgang en een nodeloze vernietiging van de natuur. Het getuigt van weinig respect tegenover iedereen die het natte open ruimtegebied Zevenhuizen met haar historische grasland, erfgoedbomen en eeuwenoude trage wegen koestert. 


Laat er geen twijfel over bestaan: er is nog niets definitief beslist, dus wij doen verder.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten