dinsdag 6 juni 2023

Stop verdere verspreiding van asbest

Achter deze link vindt u het labo-verslag dat bevestigt dat er zich asbest bevindt op het terrein van Zevenhuizen.

Zolang het droog en stoffig weer is, blijven de asbestvezels zich verspreiden via de lucht in de omgeving.

Onze inschatting is dat dit een gevaar vormt voor de volksgezondheid.

Deze asbestvervuiling is vermoedelijk afkomstig van een loods met asbestmateriaal die ondertussen gesloopt werd, drainage buizen onder een voormalige akker of andere bronnen van asbestvervuiling zoals storting (verder te onderzoeken)Het gaat om asbest in de grond niet naast het terrein of restanten van gebouwtjes zoals de gemeente stelt in dit bericht.
Het gaat ook over meer dan één plaat of enkele stukjes op de grond!
Het gaat over asbest dat door ploeg- en freeswerken naar boven werd gewerkt (zie foto's hieronder).

We stellen tot onze verbazing vast dat de gemeente Lint het risico blijft minimaliseren. Dat deed het bestuur van Lint opnieuw op 7/6 in dit bericht door te negeren dat ook in maart '22, in september '22 en in mei en juni '23 de hele asbestsite van de voormalige loods (zie foto's hierboven) werd geploegd, bemalen en gefreesd. Zo is er dus elke keer een asbestwolk over Lint neergedwarreld. Wij zijn van mening dat er bestuurlijke inschattingsfouten worden gemaakt ten koste van de gezondheid van de Lintse burgers, zoals risico's op longkanker. 

De asbestwolk had vermeden kunnen worden als het bestuur onze bezorgdheid in maart 2022 bij onze eerste melding ernstiger had genomen. De burgemeester liet -toen hij in maart '22 op het terrein was- gebeuren dat zware machines over het gebied gereden zijn. Die tractoren vermaalden en verpulverden  het aanwezige asbest in de grond.  Dat kon zo alleen maar verder verspreiden. Ook in september '22 en mei en juni '23 gingen zware tractoren malen in de grond van het gebied. We hebben elke keer gemeld dat er asbest aanwezig is.
Deze stuken werden opnieuw door de tractoren zichtbaar gemaakt op het terrein.

Alle informatie om te komen tot een correcte zorgplicht van de overheid naar haar burgers en om gepaste maatregelen te nemen was aanwezig. Dit zal verder onderzocht worden door het agentschap binnenlands bestuur en door ons worden opgevolgd. 

Laat ons nu dringend het terrein besproeien met water om verdere verspreiding van asbeststof tegen te gaan en zo de bevolking van Lint te beschermen. Zevenhuizen vzw blijft bezorgd voor de gezondheid van de omwonenden. 

Zevenhuizen vzw heeft op zondag 28/5 en op zaterdag 3/6 aan de politie gemeld dat er verschillende stukken vlak plaatmateriaal van asbest en van drainage-buizen van asbest verspreid op het terrein liggen en in de grond zitten. Op 28/5 was er contact tussen de politie en de burgemeester. De werken werden die dag verdergezet onder uitdrukkelijke goedkeuring van de burgemeester.
Een politie-inspecteur van Hekla heeft op zondag 28/5 om 15u15 een stuk asbest van een vrij dikke (drainage)buis meegenomen toen hij van het terrein wegreed.
Toch werd er zaterdag 3/6 opnieuw door deze asbestplaten en asbest drainage- buizen geploegd, gemalen en gefreesd. De agent die ter plaatse kwam, raadde ons aan om 'met de burgemeester te gaan praten'. 
Op maandag 5/6 werd opnieuw door deze asbestplaten en asbest drainage- buizen geploegd, gemalen en gefreesd. 

Zevenhuizen vzw heeft daarom op maandagmorgen (5/6) het bestuur in gebreke gesteld bij het agentschap voor bestuurlijk toezicht, de milieu-inspectie en OVAM gecontacteerd. Zevenhuizen vzw heeft zelf ook een staal laten analyseren. Achter deze link vindt u het labo-verslag.

(tekst gaat verder onder de foto's)Dit is één van de stukken asbest die vermalen werdenBen je bezorgd, heb je vragen of wens je informatie te delen, neem contact op met bestuur@zevenhuizen.org of de milieudienst van de gemeente.
Stuur een mail naar nieuwsbrief@zevenhuizen.org om in te schrijven op onze mailinglijst en als eerste up-dates te ontvangen. 

Feitenverslag:

Op Pinksterzondag 28/5 omstreeks 14 uur is een loonwerker het terrein Zevenhuizen in Lint opnieuw beginnen bewerken. Op zaterdag 3/6 rond 15.15 uur verschenen er twee tractoren op het gebied. De ene tractor ploegde met 4 haken tot ruim een halve meter diep. De tweede  tractor maakte de grond fijner met een soort van eg.

Op beide dagen hebben we de politie gevraagd om de werken stil te leggen. We motiveerden ons verzoek door te wijzen op de aanwezige asbest die vooral in het zuid-westelijke deel van het terrein (hoek Schranshoevelaan - Lindelei) verspreid ligt.

De werken van 3/6 hebben vele stukken asbest en ander bouwmateriaal dat onder de grond lag, opnieuw zichtbaar gemaakt en vermaald. Deze werken gingen gepaard met veel stofontwikkeling door droogte en wind.

Ondanks ons aandringen, zag de burgemeester geen reden om de werken te laten stil leggen. De stofwolk dreef richting het centrum van Lint. Omdat we tijdens het weekend geen enkele milieudienst bereikbaar vonden, konden we pas maandag (5/6) actie ondernemen. Op die dag bewerkten twee tractoren nogmaals het terrein en vermaalden opnieuw en dieper de grond met asbest. 

Zevenhuizen vzw. is heel verontwaardigd over het verloop van de feiten.

Hoe gaat het nu verder?
OVAM heeft met de toezichthouder afgestemd over de aanpak van het dossier Zevenhuizen. Op 7/6 kwam een asbestdeskundige ter plaatse om eerst een visuele rondgang te doen om de vervuiling in te schatten. Op basis daarvan zijn een aantal bodemmonsters genomen.

Afhankelijk van die resultaten zullen verdere stappen gezet worden zoals eventueel luchtmetingen en veegmonster in de nabijheid van de site (bv. pleintje Lindelei en Witte Merel). Op basis van het rapport van de asbestdeskundige zal OVAM advies geven over een handhavingstraject.

Het kabinet van Gouverneur Cathy Berx werd geïnformeerd en zal het dossier verder opvolgen.

Zevenhuizen vzw rekent erop dat de bovenlokale instanties hun verantwoordelijkheid wél nemen. Wij wensen als lokale vereniging constructief betrokken te worden en zullen proberen een brugfunctie te  vervullen tussen bezorgde burgers en de lokale en bovenlokale overheid.

Ben je bezorgd, heb je vragen of wens je informatie te delen, neem contact op met bestuur@zevenhuizen.org of de milieudienst van de gemeente.

Stuur een mail naar nieuwsbrief@zevenhuizen.org om in te schrijven op onze mailinglijst en als eerste up-dates te ontvangen. 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten