dinsdag 20 april 2021

Stratentracé Zevenhuizen op de Gemeenteraad van 25 mei 2021

Wij ervaren het als bijzonder cynisch ten opzichte van de 1.792 mensen die bezwaar indienden en respectloos voor de inhoudelijke argumentatie die werd opgebouwd in dit dossier om al in deze fase van de vergunningsaanvraag het wegentracé door te duwen op de gemeenteraad.
  • cynisch omdat de besprekingen van een inspraakorgaan, de Gecoro, nog moesten beginnen op het moment dat de beslissing reeds gepubliceerd stond op de website van de gemeente.
  • respectloos omdat verschillende argumenten zoals het feit dat deze verkaveling onnodig is (immers is in Lint plaats voor zo'n 600 woningen langs reeds aangelegde wegen) én onwettelijk is (immers de milieueffecten werden onvoldoende onderzocht, enkel MER- screening en geen volwaardig MER).

Ons bestuur, de meerderheid van CD&V en NV-A, lokt hiermee een dubbel beroep uit: bezwaarindieners en buurtbewoners moeten in beroep gaan tegen de verkavelingsaanvraag (=door het schepencollege) én in beroep gaan tegen de beslissing over de wegen op de gemeenteraad. Deze beroepen uitlokken leidt tot onnodige belasting van de openbare dienstverlening. Het jaagt alle betrokkenen nodeloos op kosten en dwingt hen tot nutteloze inspanningen. Immers, het is zéér onlogisch dat een gevolg van een verkaveling, -wegen aanleggen - wordt beslist vóór de beslissing over het uiteindelijke project -de verkavelingsaanvraag genomen werd. Deze stap van het bestuur is een duidelijke en een bewuste provocatie. Zeker omdat er in februari door twee afgevaardigden van de meerderheid was toegezegd om dit niet te doen.

Het is onbegrijpelijk dat de gemeenteraadsleden van de meerderheid nu een beslissing nemen over het wegentracé. Als dit gestemd wordt, krijgen de gronden een andere hoedanigheid: ze liggen aan een 'ingerichte' weg. In Vlaanderen is het alleen mogelijk om te bouwen aan een aangelegde weg. Het wegentracé is de zuivere bevoegdheid van gemeenteraadsleden. Daarom vragen we aan Malika, Rina, Sam en Hans (NV-A) en Jo en Georges (CD&V) om hun verantwoordelijkheid te nemen en het wegentracé af te keuren. We vragen hen om niet mee te gaan met de plannen van de projectontwikkelaar. Contacteer hen vandaag nog om dit te vragen. Je vindt hun contactgegevens hier. Enkel voor 25 mei kunnen we dit nog doen.
Na de stemming over de straten in Zevenhuizen, is het allicht te laat.

PS Sluit ons vandaag nog aan bij onze bezwaren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten