Water

Effectieve overstromingen

Op 26 augustus 2014, op 15 januari 2016 en op 30 mei 2016 liehet gebied Verkaveling Zevenhuizen deels onder water. Dit komt omdat het gebied in een dal ligtDe Falconlaan aan het westen, de spoorweg aan het noorden en dZevenhuizenstraat aan het oosten liggen hoger. De spoorweg vormt een ijkingspunt om dit te zien. Zo kan je zien vanop de fiets-o-strade naar Lier dat het gebied dat mogelijks verkaveld wordt ongeveer 1,3 meter onder de Falconlaan ligt. Klik hier voor het Digitaal Hoogtemodel onbewerkt en in volle resolutie, met hoogtelijnen 0.5m.

Digitaal Hoogte Model: donkerblauw = zeer laaggelegen, groen =laaggelegen, geel=hoger gelegen, rood= hoog gelegen


Het waterbergend vermogen van het gebied is onvoldoendeVolgens mondelinge toelichting van Bram Vogels van de Werkgroep Watertoets van de Vlaamse Milieumaatschappij moet er minstens gegaan worden naar 350 tot 450
 opvangcapaciteit per hectare voor watergevoelige gebieden.

Zuidwestzijde: foto genomen richting Liersesteenweg. Bouwkraan rusthuis op achtergrond

Risicovol

Doordade verkaveling deels in effectief overstromingsgebied ligt, zal dit in werkelijkheid minstens het dubbele moeten zijnDe verkavelaar voorzag in haar oorspronkelijke inrichtingsstudie slechts 330m³opvangcapaciteit per hectare verhard oppervlak. Bijkomend probleem is dat de inrichtingsstudie juridisch niet bindend isMocht blijken dat de verkavelaar achteraf de voorziene wadi's verkleint, kan de gemeente niets doen. De inrichtingsplannen zijn indicatief. 

Bouwen in overstromingsgevoelig gebied is zeer risicovol. Door wegen, opritten en daken, kan het water niet in de bodem dringen. Dit doet het overstromingsgevaar nog toenemen, vooral in de omgeving stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop. Zeker als er in het gebied grond van elders wordt aangevoerd zal het overstromingsrisico stroomafwaarts van de Zevenhuizenloop (naar het noordoosten) toenemen. Grond aanvoeren is dan ook niet toegestaan.


Mensen die hier bouwen vermijden best ondergrondse constructies zoals een ondergrondse parking of een kelder. De coordinatiecommissie integraal waterbeleid adviseert in deze gebieden kruipkelders (met een doordringbare ondergrond) die bij onweer makkelijk kunnen overstromen. De vloerhoogte van de woningen die gebouwd worden liggen best een voldoende veilige marge boven het overstromingsniveau (minstens 30 cm).

Gemeentebestuur nalatig

Het verkavelingsgebied werd vanaf 1 juli 2017 ingekleurd worden als effectief overstromingsgevoelig. Hierdoor zullen toekomstige eigenaars geïnformeerd worden over de risico's. Tegelijk bepaalt die watertoetskaart de voorwaarden om te bouwen.

Doordat het gemeentebestuur jarenlang naliet deze watertoetskaart te actualiseren bleven veel mensen onwetend over de toestand op het terrein. Mensen uit de buurt zorgden er echter wél voor dat deze watertoetskaart ondertussen wel actueel is.


In Luitersheide werd rond 2011 het gebied wel ingekleurd als overstromingsgevoelig. Dit kan je zien op een onderstaande watertoetskaart. (
oude versie van huidige kaart). Het is onbegrijpelijk dat deze straat werd ingekleurd zonder ook het Zevenhuizengebied in te kleuren. Immers, de hoogtekaart (zie hierboven) toont duidelijk dat op dat moment het huidige verkavelingsgebied ook ondergestaan moet hebben.Bron: www.waterinfo.be, selecteer 'Kaarten en Grafieken', selecteer 'Geoloket' Kies gemeente LINT, selecteer 'sectie D' en perceel 0192/00D00. Klik op Zoem naar Perceel.


De verkaveling gelegen is op minder dan 1 km van een overstromingsgebied met een hoog risico.


De sociale woningen van De Ideale Woning zullen gebouwd worden vlak tegen (5 meter) aan gebied dat gecatalogeerd staat als “effectief overstromingsgevoelig”.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten