Onwettelijk

In mei 2018 brachten buurtbewoners 91 bezwaarschriften binnen. U vindt hier een samenvatting van onze toenmalige bezwaren. Het was een verkiezingsjaar en het toenmalig bestuur keurde de aanvraag niet goed. Er zou een nieuwe onafhankelijke waterstudie komen. Die studie kwam er echter niet.

Maar we kwamen terug. Krachtiger en luider dan voordien.

Februari 2021 brachten buurtbewoners meer dan 1.700 bezwaarschriften binnen. (zie tab. Febr'21). We stelden ook een uitgebreid juridisch bezwaar op dat we kunnen gebruiken om in beroep te gaan bij de provincie. Dat bezwaarschrift is grondig onderbouwd en bevat ondertussen bijna 77blz. (het is nog niet helemaal af, maar staat wel al in een werkversie op deze site).

Bond Beter Leefmilieu volgt het dossier Zevenhuizen al op van voor 2011. Ook zij stuurden een aangetekende zending naar ons gemeentebestuur. Hun bezwaren en hun oproep om dit gebied niet te verkavelen, leest u onder deze link.

Begin 2011 koos het gemeentebestuur van Lint om geen Milieu EffectenRapport te laten opmaken voor het Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zevenhuizen. Er werd enkel een MER-screening uitgevoerd. Deze werkwijze is in tegenspraak met het Europees Milieubeleid (SEA-richtlijn). Er diende volgens de Europese richtlijn een volwaardig Milieu EffectenRapport te worden gemaakt voor Ruimtelijk Uitvoeringsplan Zevenhuizen. Omdat dit niet gebeurde, kwam het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (waarop deze aanvraag gebaseerd is) op onwettelijke wijze tot stand. In november 2017 verklaarde de Raad voor Vergunningsbetwistingen een vergelijkbare verkavelingsaanvraag RUP Spreeuwenhoek-Venne in Mechelen om dezelfde reden nietig.

Sinds het RUP zijn we 10 jaar later. De bouwshift komt er aan. Lint is veranderd. Er zijn meer huizen in de buurt (o.a.  39 appartementen in de Schranshoevelaan/Lindelei), de overstromingstoestand is beter in kaart gebracht en overal is er 'bouwwoede'.

Waarom maak de gemeente nu geen Milieu EffectenRapport op voor Verkaveling Zevenhuizen? Er werden studies beloofd maar we zien na bijna twee jaar later nog altijd geen resultaat, geen schriftelijke adviezen, geen verslagen. Er is wel sprake van een infiltratiestudie die liep van januari 2016 tot december 2016. De verkavelaar betaalde die studie. Er was dus geen aanbesteding en ook niet vooraf gedefinieerd wat er zou onderzocht worden. De projectontwikkelaar bepaalt dus zelf wat hij onderzoekt! Bovendien werden de natste maanden geweerd uit de studie die daardoor geen gans jaar omvat.
Daarom roepen we het gemeentebestuur op om de verkavelingsaanvraag niet goed te keuren en eerst een volwaardig  Milieu EffectenRapport op te maken en een bevraging te organiseren van de Lintenaars over dit mega-groot project dat het karakter en de grootte van ons dorp hoe dan ook zal veranderen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten