woensdag 28 juli 2021

NIEUWSFLASH - Uitzonderlijke juffer in zevenhuizen

Fotografeer mee de mooie natuur in Zevenhuizen

Juli 2021 NIEUWSFLASH  


In de eerste week van juli is ons beroepschrift ingediend bij de provincie

Dit beroep is nog uitgebreider dan ons origineel bezwaar dat we in februari samen indienden bij de gemeente. Het bevat nog meer argumentatie rond wateroverlast, nu zo actueel!  Ook mobiliteit, ruimtelijke ordening, en de onwettelijkheid en onnodigheid van deze verkaveling zijn hierin verder uitgediept. 


Bovendien is er een omvangrijk hoofdstuk toegevoegd met waarnemingen van fauna en flora ter plaatse. Verschillende mensen zijn aan de slag om foto's en geluidsopnames te maken en door te sturen. Enkele zeldzame planten en insecten zijn al gecatalogeerd zoals de zwervende pantserjuffer en de grote weerschijnvlinder.


Wie graag meedoet met  foto's van planten, insecten en vogels in Zevenhuizen: heel graag! Elk seizoen brengt immers iets nieuws... 


Waarnemingen in Zevenhuizen
We kijken uit naar uw ontdekkingen. Stuur naar verkavelingzevenhuizen@gmail.com of naar www.waarnemingen.be

Geen opmerkingen:

Een reactie posten